Moravski dobošar - Baza poslovnih informacija

  • Pozovite nas

  • 032-55-90-410

line
  • Posetite nas

  • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak

line

Novosti

MORAVSKI DOBOŠAR - BAZA POSLOVNIH INFORMACIJA
homeNovosti

Javni poziv za podršku

Javni poziv za podršku

03-02-2018

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za podršku sektorima prerađivačke industrije, koji ima za cilj podsticanje rasta i razvoja privrede u četiri prioritetne oblasti sektora prerađivačke industrije i to: industrija mašina i opreme, prehrambene industrije, drvne i industrije nameštaja i industrija gume i plastike. Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najmanje dve godine, nisu poslovali sa gubitkom u prethodnoj godini i ispunjavaju uslove propisane Programom. Sredstva opredeljena Programom namenjena su za: Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda Novi dizajn proizvoda i ambalaže Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu Raspoloživa sredstva odobravaju se kao sufinansiranje, u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, za svaku projektnu aktivnost. Maksimalni iznos odobrenih sredstava po korisniku iznosi 2.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava. Prijave sa pratećom dokumentacijom podnose se lično ili preporučenom poštom Razvojnoj agenciji Srbije, na adresu Kneza Miloša 12, 11000 Beograd, kancelarija 301 sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije. Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.

Tagovi:

RAS, NTP, Poziv

Prijatelji portala

NTP
RAS
Unija

Tagovi

  • Pozovite nas

  • 032-55-90-410

  • Posetite nas

  • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak