Moravski dobošar - Baza poslovnih informacija

  • Pozovite nas

  • 032-55-90-410

line
  • Posetite nas

  • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak

line

Novosti

MORAVSKI DOBOŠAR - BAZA POSLOVNIH INFORMACIJA
homeNovosti

Inovacioni vaučeri

image

Inovacioni vaučeri

26-12-2017

Inovacioni vaučeri – nova usluga za mala i srednja preduzeća Novi program Kancelarije za transfer tehnologije u okviru programa transfera tehnologije je program “Inovacioni vaučeri”. Program predstavlja jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Istovremeno, na ovaj način podstiče se saradnja nauke i privrede, što je jedan od preduslova razvoja konkurentnosti privrede u Srbiji. Program je namenjen malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih institucija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailazi u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće. Odnosno, mala i srednja preduzeća mogu angažovati javnu naučnoistraživačku instituciju za sledeće usluge:Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;Dokaz koncepta; Studija izvodljivosti;Proizvodnja laboratorijskog prototipa;Izrada demonstracionog prototipa; Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);Verifikacija tehnologije;Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću; Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda); Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja. Svrha programa je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti privreda. Dizajn i procedure za implementaciju Programa su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA 2013), a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju Programa obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom). Maksimalni iznos koji će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva do 80% ukupnih troškova usluge (bez poreza na dodatu vrednost). Ukupno obezbeđena sredstva u pilot fazi za Program inovacionih vaučera je 24 miliona dinara. Dodeljivanje inovacionih vaučera će se odvijati po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave. Javni poziv je od 21. decembra do 21. maja, odnosno dok opredeljena sredstava ne budu utrošena. Celokupni postupak prijave se odvija putem portala, bez potrebe dostavljanja dokumentacije u papirnoj formi. Kontakt imejl je: ivauceri@inovacionifond.rs. Sve pojedinosti u vezi sa Programom inovacionih vaučera možete pronaći u Priručniku.

Tagovi:

Inovacije, MSP, NTP

Prijatelji portala

NTP
RAS
Unija

Tagovi

  • Pozovite nas

  • 032-55-90-410

  • Posetite nas

  • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak