• Pozovite nas

  • 032-55-90-410

line
  • Posetite nas

  • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak

line

Uslovi korišćenja Interaktivne platforme poslovnih informacija „Moravski dobošar“

PočetnaUslovi korišćenja

Uvod

Uslovi korišćenja Platforma predstavljaju pravni sporazum između Vas i Naučno tehnološkog parka Čačak. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ove Platforme potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i da ste sa njima saglasni te se obavezujete da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Korišćenje Platforme

Naučno tehnološki park Čačak Vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate materijale sa ove Platforma, pod uslovom da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima koja su sadržana u originalnim materijalima. Materijale na ovoj Platforma ne smete menjati na bilo koji način, koristiti ih na bilo kojoj drugoj Web lokaciji ili računarskoj mreži u bilo kakve svrhe. Materijali na ovoj Platforma su zaštićeni autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima, žigu ili drugih zakona.

Platforma i prateća dokumentacija se mogu koristiti isključivo u informativne svrhe i ne mogu se koristiti za komercijalne potrebe.

Slike se mogu koristiti za redakcijske potrebe bez nadoknade pod uslovom da se navede izvor korišćenja.

Politika linkovanja

Imate pravo da na vaš sajt postavite link ka našoj Platformi. Međutim, Naučno tehnološki park zadržava pravo da povuče dozvolu o povezivanju sa našom Platformom u bilo kom trenutku. Saglasnost se daje pod uslovom da se poštuju sledeća pravila:

  • Link mora da ukazuje na početnu stranicu Platforme.
  • U izuzetnim slučajevima link može da vodi na neku drugu stranicu, ali se u tom slučaju mora tražiti pisano odobrenje.
Platforma Naučno tehnološkog parka Čačak se mora otvarati u novom prozoru. Obaveštenje o postavljanju linka na početnu stranu Platforme potrebno je poslati na e-mail adresu info@moravskidobosar u roku od 24 h. U poruci je potrebno navesti adresu (URL) preko koje se može pristupiti stranici sa linkom.

Upotreba logotipa Platforme

Upotreba logotipa Platforme nije dozvoljena bez izričite saglasnosti Naučno tehnološkog parka Čačak. Zahtev za korišćenje logotipa možete poslati na adresu info@moravskidobosarm sa tačno naznačenom svrhom i mestom korišćenja. Naučno tehnološki park Čačak čini napore da sadržaj ove Platforme bude ažuran, tačan i kompletan. Međutim, kako ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost pojave grešaka Naučno tehnološki park Čačak se odriče odgovornost za tačnost i kompletnost materijala predstavljenog na Platformi i neće snositi odgovornost za gubitak ili štetu prema trećim licima nastalu upotrebom sadržaja preuzetih sa ove Platforme.

Autorska prava -Naučno tehnološki park Čačak

Naučno tehnološki park Čačak ne preuzima odgovornost za sadržaj spoljnih strana, već se operateri linkovanih stanica mogu smatrati odgovornim za njihov sadržaj.

Interaktivna platforma poslovnih informacija
Moravski Dobošar

Interaktivna Platforma poslovnih informacija je baza podataka o ponudi i tražnji robe, usluga, slobodnih kapaciteta, poslovnog prostora, slobodnog zemljišta, opreme koja se ne koristi, intelektualnih kapaciteta i ljudskih resursa u Moravičkom okrugu.

NTP
RAS
Unija
  • Pozovite nas

  • 032-55-90-410

  • Posetite nas

  • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak