Moravski dobošar - Baza poslovnih informacija

 • Pozovite nas

 • 032-55-90-410

line
 • Posetite nas

 • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak

line

Primena i podrška primeni inovacija

MORAVSKI DOBOŠAR - BAZA POSLOVNIH INFORMACIJA
home Primena inovacija

Primena i podrška primeni inovacija

Inovacije predstavljaju primenu nove ili poboljšane ideje, postupka, procesa ili usluge koja donosi neke koristi u primeni. Put od kreiranja ideje do konačne realizacije i početka poslovanja je ispunjen nedoumicama, izazovima i brojnim preprekama. Da bi se nastupilo i opstalo na tržištu potrebna je ostvariva poslovna ideja, početni kapital, spremnost preuzimanja rizika i upornost. Preduzetnička ideja predstavlja zamisao o proizvodu ili usluzi koja treba da predstavlja buduću delatnost preduzetnika. Ideja kao ostvariva poslovna šansa je početni korak u realizaciji bilo kog preduzetničkog poduhvata.

Inovacije se smatraju transformacijom ideje u nov ili poboljšan proizvod na tržištu, u nov ili poboljšan radni proces za industriju i trgovinu, ili nov pristup u pružanju usluga. Inovacije su uglavnom usmerene ka:

 • º kreiranju proizvoda;
 • º inovaciji tehnološkog procesa;
 • º inovaciji organizacije rada ili poslovanja;
 • º inovaciji marketinga;
 • º inovaciji usluga i sl.

U razvijenim zemljama, inovacijama i njihovoj primeni posvećuje se velika pažnja, a inventivnost se visoko kotira na skali poslovnih vrednosti. Najvrednijim resursom preduzeća se više ne smatraju materijalna dobra kao što su zgrade, mašine, pogoni ili kapital, nego ljudi sa znanjem, iskustvom i inventivnošću.

Inovacija predstavlja intelektualnu svojinu (patent, licenca, industrijski dizajn i sl). Neke inovacije su odmah tržišno prihvatljive, dok je za neke potreban duži period koji nekada traje i više godina.

IInovacija se koristi za uspešnu komercijalnu primenu invencije ali je korisno pomenuti da sve invencije ne završe kao inovacije. Pre nego što invencija postane inovacija predstoje preduzetnički napori za njen razvoj, primenu i komercijalizaciju

Podrška preduzetničkim inovativnim idejama preko Start – up Centra NTP Čačak

Ako vi imate preduzetnička ideju kao inovaciju, a potrebna vam je institucionalna podrška onda se prijavite u Start – up Centar NTP Čačak. Prema utvrdjenom postupku i pravilima NTP Čačak pomaže da razvijete i primenite vašu inovaciju, pokrenete ili unapredite svoje poslovanje.

Kultura inovacija

Ukoliko ste inovativni možete očekivati da ste interesantni klijentima i u skladu sa tim start- up firme i inovatori bi trebalo da razmišljaju i delaju. Preporučeni koraci i sugestije za primenu inovacija i uspeh inovatora su:

1. Inovator ima konktretan plan za primenu
2. Inovator nadgleda inovacioni proces
3. Inovator upravlja inovacijom
4. Prevazilazi prepreke iz okruženja
5. Ideje koje se nikada ne iskoriste nisu odlika inovacije
6. Tradicionalne metode razmišljanja nisu primenjive za proces inovacije
7. Problem se posmatra iz svih uglova
8. Početni neuspeh ne treba da obeshrabri

Pokrenite proces inovacija da biste otkrili nove ideje i partnerstva. Potražite inspiraciju i posvetite se inovativnom procesu uključivanjem postojećih ili novih saradnika, kao što su kupci, dobavljači, start-up, istraživači i institucije za podršku primeni inovacija i startovanja biznisa. Inovacija je stavljanja nove ideje ili pristupa u akciju a inovativnost se često definiše i kao "komercijalno uspešna eksploatacija ideja".

Koji su elementi potrebni za poslovne inovacije?

Potreban je poslovni plan kao putna karta za putovanje ka primeni inovacije, i strategija koja će pomoći da se dođe do cilja.
Tim treba da stvori atmosferu u kojoj je dobrodošla kreativnost, motivišući ljude da kreiraju ideje i da ih mogu primeniti u saradnji sa drugima. Potreba za izgradnjom veza i saradnjom uvek je bila tu, ali je to danas forma "otvorene inovacije" - što znači umrežavanje sa ljudima unutar i izvan organizacije.

Kako okruženje utiče na inovacije?

Globalno poslovno okruženje u kombinaciji sa brzim tehnološkim napretkom promenilo je okvir u kojem kompanije posluju. Za stvaranje inovativne kulture i pokretanje inovacionog procesa i programa ključna je jasna i konzistentna komunikacija svih učesnika u inovativnom procesu. Efektivna komunikacija vodi ka saradnji među inovacionim timovima, što dovodi do optimalnih rezultata procesa razvoja novih proizvoda i inovacija. Univerzalni recept za razvoj efikasne inovativne kulture bio bi poželjan ali umesto njega pokušajte maksimalno razmišljati i delati inovativno.

Kako maksimalno iskoristiti inovativne potencijale?

Da biste maksimalno iskoristili svoje inovativne procese, razmišljajte kako:

º Upravljati rizikom
º Osigurati da inovacija postane proces učenja
º Inovirati kao tim i kao pojedinac
º Upravljti inovacionim procesom i
º Proceniti lične mogućnosti i karakteristike

Mogu li ljudi naučiti da budu inovativni?

Mogu. Do sada su napravljene greške sa kojima se možemo upoznati. Nije dovoljna samo tehnologija i odgovor na pitanje šta tržište prihvata već je potrebno uklopiti i druge faktore. Popularna ideja danas je inovacija poslovnog modela, kojim kompanije menjaju svoj identitet i prilagodjavaju ga potrebama tržišta i krajnjim korisnicima.

 • Pozovite nas

 • 032-55-90-410

 • Posetite nas

 • Nikole Tesle 42, 32000, Čačak